داشبورد مدیریتی

تحلیل داده
1400
مشاهده پروژه
داشبورد مدیریتی
داشبورد مدیریتی
داشبورد مدیریتی

اطلاعات بیشتر

داشبورد مدیریتی با تجزیه و تحلیل داده‌ها، نمایش صحیح گرافیکی داده‌های عظیم، این امکان را فراهم می‌نماید که تمامی داده‌هایی را که سابقا می‌توانستید ببینید به‌آسانی تجزیه و تحلیل نمایید.

تکنولوژی‌های بکار رفته

Laravel
Livewire
Alpine JS
C3 Chart
Tailwind Css