سایتیشن پلاس

پژوهشی
1400
مشاهده پروژه
سایتیشن پلاس
سایتیشن پلاس
سایتیشن پلاس

اطلاعات بیشتر

مجموعه‌ای از افراد فعال در حوزه‌های پژوهشی مختلف که با هدف افزودن واقعی و ارگانیک سایتیشن به مقالات تشکیل شده‌است.

تکنولوژی‌های بکار رفته

Laravel
Livewire
Alpine JS
Tailwind Css