Citation Plus

سایتیشن پلاس

آدرس دامنه: cp.mahamgostar.com
نوع پروژه:پژوهشی
تأسیس:۱۴۰۰
تکنولوژی:HTML 5 - Tailwind css - Alpine.js - Livewire - Laravel 8

درباره پروژه: مجموعه‌ای از افراد فعال در حوزه‌های پژوهشی مختلف که با هدف افزودن واقعی و ارگانیک سایتیشن به مقالات تشکیل شده‌است.