فرآیند ثبت پروژه

تکمیل فرم

مشاوره و پشتیبانی

ارائه و توسعه پروژه

ثبت پروژه

متاسفانه و به‌دلیل عدم قیمت‌گذاری صحیح، همچنین شرکت‌های واسط و سنتی که در این حوزه فعالیت می‌نمایند بسیار از تعرفه‌ها به‌صورت غیرواقعی و غیراستاندارد ذکر شده است. این مجموعه باتوجه خدمات اختصاصی و متناسب با کارفرمایان، همچنین حذف تمامی شرکت‌های واسط و هزینه‌های جانبی غیرضرروی، تمامی تلاش خود را نموده تا بهترین کیفیت همگام با علم روز و تعرفه‌های بسیار متناسب را خدمات کارفرمایان ارائه دهد. لطفا جهت ثبت پروژه فرم زیر را تکمیل بفرمایید تا با شما تماس گرفته شود.

هزینه هر پروژه باتوجه زیر ساخت‌های سخت‌افزاری، نیازهای کارفرمایان و ویژگی‌های هر پروژه متغییر است.
بازه هزینه هر پروژه معمولا و بطور تقریبی: 50 میلیون تا 5 میلیارد تومان.
ثبت پروژه