آنالیز سایت پیوست

آنالیز سایت پیوست

پیوست اولین رسانه راهبردی و مدیریتی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران که حاصل همکاری روزنامه‌نگاری فناوری ایران با راهبران بازار فاوای کشور است. با توجه به بررسی اطلاعات اولیه دامنه و هاست که از این لینک در دسترس است، دامنه پیوست در سال ۲۰۱۲ ثبت و تا تاریخ ۲۰۳۱ معتبر است.

در بررسی کلی سایت پیوست که در تاریخ ۲۸ شهریور ۱۴۰۰ انجام شد، موارد زیر در راه‌اندازی و توسعه آن استفاده شده است.

  • jQuery JavaScript library
  • MediaElement.js Video player
  • PHP Programing language
  • WordPress CMS
  • MySQL Database

peivast.com

۰ نظر
۲۸ شهریور، ۱۴۰۰

دیدگاه‌ها