آنالیز سایت مرکز خرید

آنالیز سایت مرکز خرید

مرکز خرید تنها نماینده و وارد کننده رسمی پلی استیشن در ایران است. با توجه به بررسی اطلاعات اولیه دامنه و هاست که از این لینک در دسترس است، دامنه مرکز خرید در سال ۲۰۱۳ ثبت و تا تاریخ ۲۰۲۵ معتبر است.

در بررسی کلی سایت مرکز خرید که در تاریخ ۲۰ شهریور ۱۴۰۰ انجام شد، موارد زیر در راه‌اندازی و توسعه آن استفاده شده است.

  • jQuery JavaScript library
  • PHP Programing language
  • WordPress CMS
  • WooCommerce Ecommerce
  • Elementor Page builder
  • Yoast SEO
  • MySQL Database
  • Cloudflare CDN

markazkharid.com

۰ نظر
۲۰ شهریور، ۱۴۰۰

دیدگاه‌ها