آنالیز سایت پادکست چنل‌بی

آنالیز سایت پادکست چنل‌بی

پادکست فارسی چنل‌بی ارائه دهنده روایت شنیدنی ماجراهای واقعی می‌باشد. با توجه به بررسی اطلاعات اولیه دامنه و هاست که از این لینک در دسترس است، دامنه پادکست چنل‌بی در سال ۲۰۱۶ ثبت و تا تاریخ ۲۰۲۱ معتبر است.

در بررسی کلی سایت پادکست چنل‌بی که در تاریخ ۲۶ شهریور ۱۴۰۰ انجام شد، موارد زیر در راه‌اندازی و توسعه آن استفاده شده است.

  • jQuery JavaScript library
  • PHP Programing language
  • WordPress CMS
  • MySQL Database
  • MailChimp

channelbpodcast.com

۰ نظر
۲۶ شهریور، ۱۴۰۰

دیدگاه‌ها