آنالیز سایت سه سوت اسپورت

آنالیز سایت سه سوت اسپورت

سه سوت اسپورت در زمینه خدمات مناسب برای خرید لباس ورزشی اورجینال و همچنین تجیهزات، وسایل و کفش ورزشی قرار می‌گیرد. با توجه به بررسی اطلاعات اولیه دامنه و هاست که از این لینک در دسترس است، دامنه سه سوت اسپورت در سال ۲۰۱۸ ثبت و تا تاریخ ۲۰۲۲ معتبر است.

در بررسی کلی سایت سه سوت اسپورت که در تاریخ ۲۳ شهریور ۱۴۰۰ انجام شد، موارد زیر در راه‌اندازی و توسعه آن استفاده شده است.

  • jQuery JavaScript library
  • Select2 JavaScript library
  • PHP Programing language
  • WordPress CMS
  • WooCommerce Ecommerce
  • Yoast SEO
  • MySQL Database

3sootsport.com

۰ نظر
۲۳ شهریور، ۱۴۰۰

دیدگاه‌ها