آنالیز سایت یک پزشک

آنالیز سایت یک پزشک

یک پزشک در زمینه تازه‌‌ترین اخبار فناوری و تحلیل‌ها، معرفی تازه‌های کتاب، پزشکی و سلامت به زبان ساده قرار می‌گیرد. با توجه به بررسی اطلاعات اولیه دامنه و هاست که از این لینک در دسترس است، دامنه یک پزشک در سال ۲۰۰۵ ثبت و تا تاریخ ۲۰۲۳ معتبر است.

در بررسی کلی سایت یک پزشک که در تاریخ ۲۹ مرداد ۱۴۰۰ انجام شد، موارد زیر در راه‌اندازی و توسعه آن استفاده شده است.

  • Bootstrap CSS framework
  •  Font Awesome
  • jQuery JavaScript library
  • PHP Programing language
  • WordPress CMS
  • MySQL Database

1pezeshk.com

۰ نظر
۲۹ مرداد، ۱۴۰۰

دیدگاه‌ها